Tiếng Việt Homepage News Products Orders FAQ
INTRODUCTIONRECRUITMENTTOP PRODUCTS:


PRODUCTS:


LINKS


PICTURES

Tháp Đôi - Quy Nhơn


WEBCOUNT

Visited:718327
Online:37

Announcement


BCTC 2013 (tải tại đây)
23/10/2014
 
BC Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (tải tại đây)
09/09/2014
 
1. BC thường niên 2013 (tải tại đây)
2. BC tình hình Quản trị Công ty 2013 (tải tại đây)
3. Đại hội Cổ đông năm 2014
- BC tình hình thực hiện NV SXKD 2013 và phương hướng 2014 (tải tại đây)
- BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (tải tại đây)
4. NQĐH cổ đông Công ty 2014 (tải tại đây)
5. BC kiểm toán độc lập (tải tại đây)
03/06/2014
 
Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty Cổ Phần Giày Bình Định (tải tại đây)
28/05/2014
 
1) BC thường niên (tải tại đây)
2) BC tình hình Quản trị Công ty
(tải tại đây)

3) NQĐH cổ đông Công ty 2013 (tải tại đây)
4) Đại hội Cổ đông năm 2013
- BC tình hình thực hiện NV SXKD 2012 và phương hướng 2013 (tải tại đây)
- BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (tải tại đây)
22/10/2013

Đại hội Cổ đông năm 2012
1) BC tình hình thực hiện NV SXKD 2011 và phương hướng 2012 (tải tại đây)
2) BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 (tải tại đây)

 

TOP NEWS


POSTER